ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIES – www.revite.sk

 

  1. IDENTIFIKÁCIA PREVÁDZKOVATEĽA A VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Fyzická osoba – podnikateľ Mgr. Hedviga Hlavičková Šimeková, s miestom podnikania Hurbanova 3057/57C, 905 01 Senica, IČO: 53 061 004, zapísaná v ŽR OÚ Senica, číslo živ. reg. 240-28911 (ďalej ako „Prevádzkovateľ“) využíva na svojej webovej stránke www.revite.sk (ďalej ako „webová stránka“) súbory cookies.

Cookies sú malé textové súbory, ktoré si na príkaz webovej stránky webový prehliadač môže ukladať do Vášho zariadenia pri návšteve webovej stránky. Slúžia na zabezpečenie funkčnosti niektorých prvkov webovej stránky alebo napr. na to, aby webové stránky mohli lepšie zaznamenávať návštevnosť na webovej stránke.

 

  1. DRUHY SÚBOROV COOKIES NA WEBOVEJ STRÁNKE

Na webovej stránke môže Prevádzkovateľ využívať nasledujúce druhy cookie súborov:

 

  • funkčné (nevyhnutné) cookie súbory, ktoré slúžia na zabezpečenie základnej funkcionality niektorých prvkov a funkcií webovej stránky a v prípade, ak by ich Prevádzkovateľ nevyužíval, niektoré funkcie webovej stránky by sa Vám nezobrazovali správne,
  • analytické cookie súbory, ktoré slúžia na štatistické meranie návštevnosti webovej stránky a aktivity návštevníkov na webovej stránke,
  • marketingové cookie súbory, ktoré slúžia na zisťovanie Vašich preferencií a personalizáciu reklám vo webových prehliadačoch a na sociálnych sieťach.

 

V zmysle platnej legislatívy je Prevádzkovateľ oprávnený ukladať funkčné (nevyhnutné) druhy cookie súborov do Vášho zariadenia bez Vášho súhlasu. Využívanie funkčných cookie súborov môžete vypnúť prostredníctvom nastavení Vášho prehliadača. V takom prípade sa Vám však niektoré funkcie webovej stránky nebudú zobrazovať správne.

Ostatné druhy cookie súborov (analytické a marketingové) ukladá Prevádzkovateľ do Vášho zariadenia iba vtedy, ak mu na ich používanie udelíte prostredníctvom cookie lišty, nachádzajúcej sa v spodnej časti webovej stránky, svoj súhlas. V prípade, ak Prevádzkovateľovi neudelíte súhlas s ukladaním analytických a marketingových cookie súborov, bude Prevádzkovateľ ukladať do Vášho zariadenia iba funkčné (nevyhnutné) druhy súborov cookies.

Svoj súhlas s ukladaním súborov cookies do Vášho zariadenia môžete odvolať alebo zmeniť prostredníctvom cookie lišty, nachádzajúcej sa v spodnej časti webovej stránky.

Bližšie informácie o jednotlivých druhoch cookies súborov nájdete v nasledujúcej tabuľke:  

 

Názov

 

Účel

 

Spoločnosť / služba, ktorá cookies ukladá

 

Doba expirácie vo Vašom zariadení
Druh cookie súborov: ANALYTICKÉ
wc_cart_hash_# Slúži na zabezpečenie ukladania tovarov v nákupnom košíku návštevníka. revite.sk Permanentná (do manuálneho vymazania)
wc_fragments_# Slúži na zapamätanie prihlásenia sa návštevníka. revite.sk Počas návštevy webovej stránky (relácie v prehliadači)

 

  1. PLATNOSŤ

Tieto zásady používania súborov cookies na webovej stránke sú platné a účinné od 17.01.2022. Prevádzkovateľ je oprávnený aktualizovať a meniť tieto zásady používania súborov cookies. V prípade zmeny týchto zásad Vás Prevádzkovateľ o zmenách oboznámi vopred.